Deze ondernemer en belegger was beter af met Elio Di Rupo

Hoe meer details er beschikbaar komen over het begrotingstekort, hoe meer heimwee ik krijg naar Di Rupo.

Onder Di Rupo betaalde ik als ondernemer en belegger namelijk minder belastingen (kom ik zo op terug).

Ondanks de belofte dat deze regering er zou zijn voor mensen die werken, sparen en ondernemen, blijkt dat niet uit de feiten.

Op 1 januari was de roerende voorheffing op dividenden al gestegen naar 30%.

(Dit tarief bedroeg slechts 15% bij aanvang van de regering Di Rupo en werd onder zijn beleid opgetrokken naar 25%. De huidige regering lapte daar inmiddels nog ééns 5% bij). 

“Geen paniek”, kregen we te horen. De verhoging van de roerende voorheffing zou later gecompenseerd worden met een verlaging van de vennootschapsbelasting.

Nu een belastingverhoging en later een verlaging. Wat je daar als ondernemer per saldo mee zou winnen, is mij nooit echt duidelijk geweest.

De regering hield woord want het zomerakkoord dat zonet werd gepresenteerd, pakt immers uit met een belastingverlaging voor kleinere bedrijven.

Deze kleinere bedrijven genoten al van een iets lager tarief van 25% en dat wordt nu verlaagd met 5% naar 20%.

Het tarief is van toepassing op de eerste 100.000 euro winst die je realiseert.

Boven de streep, betaal je dus 5% minder aan belastingen maar als je dat geld uit je vennootschap haalt, betaal je wel 5% extra roerende voorheffing.

Per saldo betaal je als ondernemer dus evenveel!

En het wordt nog erger…

Om te genieten van dat lagere vennootschapstarief van 20%, moet je voldoen aan een minimale bezoldiging van de bedrijfsleider:

De minimale bezoldiging die aan minstens 1 bedrijfsleider-natuurlijk persoon moet worden uitgekeerd om in aanmerking te komen voor het verlaagd KMO-tarief, wordt verhoogd van 36.000,00 EUR naar 45.000,00 EUR.

Bron: Tiberghien

Om 5% belastingvermindering te krijgen op 100.000 euro winst, moet je jezelf wel even 9.000 euro extra loon uitkeren. Aangezien deze volledige loonstijging binnen de hoogste belastingschijf van 50% valt, betaal je op deze manier zelf voor je belastingverlaging.

Een schoolvoorbeeld van een broekzak-vestzak operatie.

Als ondernemer word je niet alleen blij gemaakt met een dode mus, maar men probeert je ook nog een rad voor de ogen te draaien.

Eerst de roerende voorheffing met 5% optrekken, deze vervolgens teruggeven met een 5%-lagere vennootschapsbelasting en die via de achterdeur weer terughalen met extra belastingen op je loon.

Resultaat is dat je meer belastingen betaalt dan ooit voorheen. Zelfs Di Rupo maakte het zo bont niet.

Een ondernemer die risico’s neemt, (ondertussen meer dan) de helft van zijn winsten afdraagt en het geluk heeft nog iets over te houden, kan denken aan beleggen.

Maar ook hier word je opnieuw koud gepakt.

We hadden in 2016 al de ondoordachte speculatietaks gekend, maar toen deze werd afgevoerd leek het gezond verstand teruggekeerd.

Voor eventjes dan toch…

Beleggers hadden al wat belastingverhogingen gekend: 5% extra roerende voorheffing op ontvangen dividenden en de beurstaks werd stelselmatig verhoogd tot 0,27%.

Die 0,27% kan misschien verwaarloosbaar lijken, maar dat is het niet.

Als ik binnen het jaar een aandeel koop en verkoop en vervolgens deze middelen herbeleg in een ander aandeel, ben ik 0,81% van mijn vermogen kwijt aan deze transacties. Als vermogenstaks kan dat tellen!

Maar die 0,27% wordt nu opgetrokken naar zo maar eventjes 0,35%. Dat is opnieuw een verhoging van 30%!

Ongelooflijk maar waar leeft ook nu nog het waanidee dat vermogens in België geen belastingen betalen.

Hoe het mogelijk is om deze flagrante leugen in stand te houden, is mij een raadsel.

Als vermogens geen belastingen betalen, kan iemand mij dan ééns uitleggen waar deze belastingen dan over gaan?

vermogensbelastingen in België

Bron: Lode Vereeck

Maar gelukkig is er nu een taks op effectenrekeningen ingevoerd zodat deze vermogens toch een klein beetje gaan bijdragen want zo kan het toch echt niet langer.

Ze komen er nog goed mee weg: amper 0,15% op het kapitaal afstaan graag.

Dat die 0,15% straks bij iedere begrotingscontrole stelselmatig zal worden opgetrokken, is voor mij een bijna zekerheid.

Zowel als ondernemer als belegger heb ik inmiddels bijna het punt bereikt waarop ik zeg: het hoeft voor mij allemaal niet meer.

 

Maarten

 

One thought on “Deze ondernemer en belegger was beter af met Elio Di Rupo

Comments are closed.