Tesla ingeruild voor BMW (goed voor milieu)

Kernenergie is in België verantwoordelijk voor ruwweg de helft van de energieproductie. 

Het plan is nu om tegen 2025 (dat is over zes jaar!) de kerncentrales definitief te sluiten. 

Dit betekent dat je op heel erg korte termijn de helft van je energieproductie dient te vervangen door alternatieven. 

Hernieuwbare energie heeft dan de voorkeur, maar realistisch is dat niet.

Na enkele decennia met zware investeringen en subsidies zitten we aan amper 10% tot 15% hernieuwbaar.

De vraag of die middelen elders niet efficiënter besteed hadden kunnen worden, is terecht.

Zelfs de grootste believers moeten toegeven dat we er met hernieuwbare energie alleen niet zullen geraken.

Vandaar dat er ondertussen voorstellen circuleren voor een “tussenoplossing”.

Het idee is om de co2-vriendelijke kerncentrales dicht te doen en te vervangen door vervuilende gascentrales.

Gascentrales die nog gebouwd moeten worden en waarvoor we alvast 9 miljard euro mogen reserveren.

Iedereen die naar de cijfers kijkt, kan vaststellen dat een switch van kernenergie naar fossiele brandstoffen de co2-uitstoot massaal de hoogte in zal jagen.

Wie echt van mening is dat de aarde bedreigd is door teveel co2, maakt toch bijzonder vreemde bokkensprongen met weg te lopen van kernenergie. 

We zijn het er allemaal over ééns dat we deze eeuw uit de fossiele brandstoffen moeten stappen en het is evident dat dit niet alleen kan met hernieuwbare energie. 

We hebben met andere woorden een switch nodig van fossiele brandstoffen naar kernenergie om de wereldwijde co2-uitstoot een halt toe te roepen. 

Vreemd genoeg gaan we in ons land echter precies het tegenovergestelde doen. 

Dat is een beetje hetzelfde als mijn Tesla inruilen voor een 5-serie van BMW en het verkopen als “goed voor het milieu”. 

 

Maarten