Bankiers zijn alchemisten die geld creëren uit het niets

Het algemene idee is dat spaarders hun geld naar de bank brengen en dat banken deze spaardeposito’s vervolgens tegen een hoger tarief weer uitlenen.

De waarheid is dat banken je spaargeld helemaal niet nodig hebben om leningen te verstrekken.

Bankiers zijn namelijk alchemisten die geld kunnen creëren uit het niets!

Klinkt een beetje als hocus-pocus maar ik ga in dit artikel een poging doen om je de achterliggende werking zo helder mogelijk uit te leggen.

Het zijn namelijk niet de deposito’s die tot leningen leiden maar het zijn de leningen die voor de deposito’s zorgen.

Dat kan je alleen maar begrijpen als ik je uitleg hoe de balans van een bank eruit ziet.

Aan de linkerkant van de balans, de activa dus, staan de bezittingen van de bank.

Dit zijn bijvoorbeeld de hypotheekleningen die verstrekt werden.

Jij bent de bank dat geld schuldig waardoor het een vordering is voor de bank.

Aan de rechterkant van de balans, de passiva, vind je de verplichtingen terug. De belangrijkste post voor een bank zijn de spaardeposito’s.

Spaardeposito’s zijn juridisch gezien namelijk leningen die door spaarders verstrekt werden aan de bank.

Een spaarrekening is een stukje papier waarop staat hoeveel geld de bank jou schuldig is. Meer als dat is het niet.

Het is een lening die de bank bij jou is aangegaan.

Ok, tot hier is iedereen mee denk ik?

Wat gebeurt er nu als jij 100.000 euro wil lenen bij de bank?

De bank zal bij de activazijde van de balans een vordering van 100.000 euro noteren.

Die 100.000 euro ben jij de bank schuldig en voor de bank is het een actief of een belegging.

Een bank kan bijvoorbeeld deze vordering weer doorverkopen aan andere banken of beleggers.

De bank gaat je die 100.000 euro uiteraard niet cash overhandigen maar boekt deze over naar je zicht- of spaarrekening.

We hebben net geleerd dat deposito’s een verplichting zijn die de bank aan jou heeft. Een verplichting die werd ingeschreven op de rechterkant van de balans.

Samengevat zal dus zowel de activa- als de passivazijde van de balans met 100.000 euro toenemen.

 Voorbeeld balans van een bank

Iedere keer als de bank een lening verstrekt, wordt er dus ook een deposito van hetzelfde bedrag bijgeschreven op rekening van de klant.

Et voilà: nieuw geld is gecreëerd.

Hier kwam geen centrale bank aan te pas.

Mervyn King, voorzitter van de Bank of England tussen 2003 en 2013, gaf dat na zijn carrière ook gewoon toe:

“When banks extend loans to their customers, they create money by crediting their customers’ accounts.”

Banken creëren geld telkens wanneer men een nieuwe lening verstrekt.

Sterker nog, op deze manier zijn banken verantwoordelijk voor ongeveer 97% van het geld dat circuleert!

Dit geld ziet er hetzelfde uit en kan je net zo makkelijk besteden als cash geld, maar er is uiteraard wel een wezenlijk verschil.

Het geld dat banken creëren, ontstaat namelijk in de vorm van deposito’s die klanten aanhouden en juridisch gezien, is dat dus een lening.

Een deposito is een claim op chartaal geld.

We weten allemaal dat de deposito’s tientallen malen groter zijn dan het cash geld dat circuleert en dat slechts een klein deel van deze deposito’s ook effectief kunnen omgezet worden in echt geld.

Dit is de zogenaamde bank-run.

Klanten vragen hun deposito’s op door de leningen die verstrekt werden aan de bank cash uit te laten betalen.

Als teveel klanten dat doen, valt de bank om. De bank kan dan immers niet meer aan de verplichtingen voldoen en blijft in gebreke.


------------------------------------------
Maarten Verheyen waarschuwde zijn lezers voor de crisis in 2008, is ervan overtuigd dat het huidige systeem gedoemd is om te mislukken en vreest dat de eindfase zeer dichtbij is nu.

Hoe kan je vermijden dat je uit het oog van de storm blijft?

Dat ontdek je in het ebook dat Maarten gratis voor je beschikbaar heeft:

 

Hoe banken miljarden verdienen met “valsmunterij”

We vinden het maar normaal dat alles altijd maar duurder wordt.

Inflatie, het lijkt er gewoon bij te horen.

Weinigen maken zich druk over het feit dat een biljet van 50 euro over 10 jaar niet meer dezelfde koopkracht heeft.

Milton Friedman noemde inflatie dan ook geheel terecht “taxation without legislation”.

De meeste economen vinden een beetje inflatie een goede zaak.

Dat ze daarmee eigenlijk bedoelen dat het vooral een goede zaak is voor de bank die hun salaris betaalt, wordt wijselijk achterwege gehouden.

Vooraleer ik uitleg waarom dat zo is, wil ik je echter meenemen in de geschiedenis.

Inflatie is namelijk helemaal niet zo noodzakelijk als men ons zo graag wil laten geloven.

Zo kende Nederland bijvoorbeeld een lange periode zonder inflatie!

Onderstaande grafiek maakt duidelijk dat er honderden jaren lang nauwelijks inflatie was.

De Nederlandse economie boomde tijdens deze periode als nooit voorheen. De 17de eeuw staat bekend als de Gouden Eeuw.

Het fabeltje dat inflatie nodig is om de economie te laten groeien, kan daarmee richting prullenbak.

De grafiek laat ook zien dat de inflatie pas begon op te lopen toen Nederland in 1936 de goudstandaard verliet.

Gouden standaard in Nederland

Nederland had bij monde van Minister-president Colijn enorm lang weerstand geboden, maar toen ook Zwitserland en Frankrijk de goudstandaard verlieten, werd die positie onhoudbaar.

Colijn beschouwde het loskoppelen van de munt van de gouden standaard immers als “valsmunterij”.

In zekere zin heeft hij natuurlijk gelijk.

Zonder een koppeling aan goud, kan je immers naar welbelieven geld printen waardoor je de waarde van je munt onderuit haalt.

De koopkracht van het geld wordt aangetast door de inflatie.

En dat is ook precies wat er gebeurde toen Colijn die koppeling in 1936 opgaf.

De inflatie stak de kop op en zou in de decennia nadien nooit meer verdwijnen.

Door het loslaten van de gouden standaard, verloor geld een heel belangrijke eigenschap.

Geld heeft namelijk drie functies:

1) medium of exchange
2) store of value
3) unit of account

Geld was nadien niet langer een “store of value”.

Geld was niet meer in staat om je koopkracht te bewaren.

Tot die tijd kon je je geld gewoon in een sok bewaren en er zeker van zijn dat dat geld twintig jaar later dezelfde koopkracht had.

Die voorspelbaarheid verdween samen met de gouden standaard.

Door de onzekere inflatie wist je nooit hoeveel geld je precies nodig zou hebben voor toekomstige uitgaven.

Dat gaf een heel nieuwe dimensie aan het begrip sparen. Een evolutie die de banken perfect in de kaart speelde.

Het geld onder je matras verloor permanent aan koopkracht waardoor je eigenlijk verplicht werd om er “iets” mee te doen.

Je werd eigenlijk gedwongen om je geld waardevast te investeren.

Sparen werd investeren. En daar hoorden natuurlijk ook de nodige risico’s bij.

Niemand was verplicht om risico’s te nemen toen geld nog een “store of value” was, maar dat was nu wel even anders!

Om de inflatie voor te blijven, moest je op zijn minst je geld naar de bank brengen om het uit te lenen tegen rente.

De bank betaalt jou een kleine rentevergoeding die in het beste geval de inflatie dekt en leent jouw geld vervolgens tegen een hoger tarief weer uit.

Het verschil is de rentemarge. ING harkte er in 2017 zo maar eventjes 13,7 miljard euro mee binnen.

Als ING teveel wanbetalers kent, gaat de bank failliet en ben jij als spaarder je geld kwijt.

Waar je voorheen je geld gewoon in chartale vorm kon bijhouden, moet je nu echter risico’s nemen om hetzelfde (namelijk het behoud van je koopkracht) te bereiken.

Het is een bijzonder slimme list van de banken waardoor zij nu opééns miljarden verdienen met jouw centen.

PS. Ik publiceer 2-3x in de week een nieuwsbrief die momenteel gelezen wordt door 54.555 beleggers.

Ik vertel je hoe ik mijn eigen centen investeer, en ben open over zowel mijn winnaars als mijn verliezers.

Klik hier om je in te schrijven
 

Goudontdekking Novo krijgt langzaam vorm

Het enthousiasme voor beleggingen in de Pilbara is de voorbije maanden flink bekoeld.

Waar beleggers aanvankelijk met open mond keken naar de legendarische video’s op Purdy’s Reward, zien we nu vooral ontgoocheling.

Dat is deels te volgen want uit de exploratiecijfers die Novo Resources naar buiten bracht, blijkt dat de laag met de fameuze nuggets, redelijk dun (circa 15 meter diep) is.

Dun, maar wel bijzonder hoge grades (gemiddeld 35 gram/ton!)
Novo

Beleggers hebben dan de neiging om die data te extrapoleren naar heel het exploratiegebied.

Daarbij wordt vergeten dat het nog steeds erg vroeg dag is.

Ja, er worden overal goudnuggets in de vorm van watermeloenzaden gevonden, maar het zal de nodige tijd vergen om een duidelijk beeld te krijgen van de aanwezige goudmineralisaties.

Novo Resources begon de exploratiezoektocht op Purdy’s Reward.

Niet omdat men dacht dat daar het meeste goud te vinden was, maar simpelweg omdat de vergunningen al beschikbaar waren waardoor men er meteen aan de slag kon.

Heel recent werden ook de vergunningen op Comet Well toegekend zodat ook hier het exploratiewerk kan starten.

Ook daar wordt dezelfde goudlaag als Purdy’s Reward gevonden, maar er lijken echter meerdere lagen aanwezig.

Quinton Hennigh liet zich alvast het volgende daarover ontvallen:

“The conglomerate below it is where we are seeing a lot of gold, that we did not see at Purdy’s Reward”

Hennigh impliceert dat de extra goudlaag op Comet Well rijker is dan die op Purdy’s!

Tenslotte is er ook nog het mysterie van het fijngoud. Of het ontbreken daarvan.

Hennigh kan zich bijna geen voorbeelden voor de geest halen waar een ontdekking alleen maar bestaat uit nuggets.

De meeste goudontdekkingen bestaan immers uit fijngoud. Dat was ook het geval in de Witwatersrand in Zuid-Afrika.

Fijngoud is makkelijker om economisch te mijnen.

Moet het fijngoud in de Pilbara nog gevonden worden of is het gewoon niet aanwezig? Ook dit vraagstuk moet verder ingevuld worden.

Er blijft werk genoeg te doen en de komende maanden zullen we verdere datapunten krijgen om ons een duidelijker beeld te vormen.

Hoeveel goud is er aanwezig en is het winstgevend uit de grond te halen?

Het potentieel op een gigantische ontdekking blijft zondermeer aanwezig en de huidige koersen houden daar onvoldoende rekening mee.

Disclaimer: ik bezit aandelen Novo Resources, De Grey Mining en Artemis Resources.

PS. Ik publiceer 2-3x in de week een nieuwsbrief waar ik het (onder andere) heb over de Pilbara.

Ik vertel je hoe ik mijn eigen centen investeer, en ben open over zowel mijn winnaars als mijn verliezers.

Klik hier om je in te schrijven
 

Hebben we de top gezien?

Voor de meeste beleggers is het wel duidelijk de Federal Reserve via quantitative easing een enorme impact heeft gehad op de activaprijzen.

De balans van de centrale bank bedroeg minder dan $900 miljard in 2008 en daar is zo maar eventjes $3.500 miljard bijgekomen.

Balans FED

Nogal evident dat deze zee van liquiditeiten een impact heeft op de aandelen- en obligatiekoersen.

Daar zijn we het toch over eens, neem ik aan? Mooi zo.

Als quantitative easing een positieve impact heeft op de koersontwikkeling, wat dan met quantitative tightening?

De FED is namelijk in oktober begonnen met het verkleinen van de balans.

FED 6 maanden

De centrale bank bezit heel wat obligaties en die komen natuurlijk ooit op vervaldag. Op dat moment krijgt de obligatiehouder de inleg (nominale waarde) terugbetaald.

De FED kiest er nu voor om een deel van die obligaties die op vervaldag komen niet meer te herbeleggen.

Dit is een natuurlijke manier om de balans terug te brengen.

Al zuigt het natuurlijk wel liquiditeiten uit de markt.

De Federal Reserve is zich daar uiteraard bewust van. Dit is de reden waarom men de posities gradueel probeert af te bouwen.

Van $10 miljard in oktober … naar $20 miljard in januari … $30 miljard in april … $40 miljard in juli … en tenslotte $50 miljard in oktober 2018.

Tegen het einde van het jaar zal op deze manier $450 miljard aan liquiditeiten uit de markt worden getrokken.

Dat het geen evidente oefening is, spreekt voor zich.

De crisis werd opgelost door een bijna onbeperkte hoeveelheid geld in het systeem te pompen.

De schuldenverslaafde junkie werd in leven gehouden dankzij steeds meer schulden.

De vraag is wat er gebeurt als we deze doping langzaam proberen af te bouwen?

Hebben we de voorbije weken een eerste idee gekregen tot wat dat kan leiden?

Aandelen ploften pardoes 10% lager en niemand die echt goed kan uitleggen wat er nu precies gebeurd is.

Is dat een voorsmaakje van hetgeen ons te wachten staat de komende maanden?

Dat zou best wel eens kunnen.

Ik ben van mening dat we de top gezien hebben en dat het een goed idee is om de aandelenposities sterk te reduceren.

(dat geldt niet voor grondstofaandelen!)

Ik zal zelfs meer zeggen: de huidige rally biedt een mooie kans om short te gaan.

Dat is in ieder geval wat ik ga doen binnen mijn tradingportefeuille.

Ik beheer een portefeuille met echt geld en laat geïnteresseerden via live video updates over mijn schouder meekijken.

Je krijgt toegang tot mijn watch-list waardoor je steeds een overzicht hebt van mijn favoriete aandelen en steeds weet waar de kansen in de markt liggen.

En ik stuur je een trade alert telkens wanneer ik wijzigingen aanbreng in mijn portefeuille.

Als het je interesseert, kan je deze portefeuille 30 dagen gratis volgen.


------------------------------------------
Maarten Verheyen waarschuwde zijn lezers voor de crisis in 2008, is ervan overtuigd dat het huidige systeem gedoemd is om te mislukken en vreest dat de eindfase zeer dichtbij is nu.

Hoe kan je vermijden dat je uit het oog van de storm blijft?

Dat ontdek je in het ebook dat Maarten gratis voor je beschikbaar heeft:

 

Er is helemaal niets opgelost

Er is helemaal niets opgelost sinds de vorige crisis. Het enige wat men heeft gedaan, is de wereld nog wat dieper in de schulden gestoken.

Ik ben de voorbije jaren steeds blijven volhouden dat er van een duurzame oplossing geen sprake kan zijn zolang die schulden als het zwaard van Damocles boven ons hoofd blijven hangen.

Je kan het blikje steeds wat verder voor je uitstampen, maar vroeg of laat moet je er wel mee omgaan.

Zolang de centrale banken ons verzuipen in de liquiditeiten en de rente laag staat, is dat allemaal nog te doen.

Maar nu de centrale banken hun voet van het gaspedaal hebben gehaald en die verdomde rente ook nog ééns begint op te lopen, wordt het gevaarlijk.

Die boodschap is de voorbije dagen doorgedrongen bij beleggers.

Een paar beleggers die gaan verkopen, algoritmes die in werking schieten en vooraleer je het weet, noteert de beurs meer dan 10% beneden de topkoersen.

Veel meer dan een week was daar niet voor nodig. Dat beloofd denk ik dan maar.

Staat de volgende crisis aan de deur te kloppen? Dat zou best kunnen.

Toegegeven, ik had deze crisis al veel eerder verwacht.

En wie weet, vinden ze toch nog een manier om de bubbel verder op te blazen?

Maar of dit het begin is, of dat we nog wat verder door gaan, boeit me eigenlijk niet.

Ik ben er sowieso klaar voor.

Een goede voorbereiding is het halve werk, is het niet?

Of ik adequaat ben voorbereid, zal eveneens nog moeten blijken.

Zoals je weet, heb ik eigenlijk al mijn geld in één mandje gestopt en de strategie is nu om dat mandje geen moment uit het oog te verliezen.

Mijn mandje is er één met een gouden randje. Ik zit volop in de edelmetalen en de bedrijven die het uit de grond halen.

Dat zou mij moeten beschermen tijdens de komende crisis, en met een beetje geluk mijn kapitaal zelfs laten groeien.

Hoe ziet die portefeuille er nu precies uit?

FYSIEK EDELMETAAL

Zilver (28,1%)
Goud (8,2%)
Platina (8,6%)
Rhodium (8,0%)

AANDELEN

Goud- en zilvermijnen (28,1%)
Uraniummijnen (14,0%)
Roularta (5,0%)


------------------------------------------
Maarten Verheyen waarschuwde zijn lezers voor de crisis in 2008, is ervan overtuigd dat het huidige systeem gedoemd is om te mislukken en vreest dat de eindfase zeer dichtbij is nu.

Hoe kan je vermijden dat je uit het oog van de storm blijft?

Dat ontdek je in het ebook dat Maarten gratis voor je beschikbaar heeft:

 

3 redenen voor rentestijging

De Amerikaanse rente is al een tijdje schoorvoetend aan het stijgen, maar die stijging wint de voorbije weken aan momentum.

10 year yield US

Als belegger krijg je tegenwoordig weer bijna 3% rente als je je geld voor 10 jaar wil uitlenen aan de Amerikaanse overheid.

Aandelenbeleggers hebben deze rentestijging een tijdje genegeerd maar langzaamaan wordt het toch een issue.

Een hogere rente betekent immers lagere waarderingen voor aandelen.

Discounted cash flow, weetjewel?

En laat nu net die waarderingen in Wall Street torenhoog zijn.

Als de rente nu ook nog ééns gaat stijgen, moet het bij beleggers stilaan dagen dat er wat lucht uit de koersen mag.

Waarom stijgt de rente?

Ik zie 3 belangrijke redenen:

1) Trump moet dit jaar ongeveer $1 biljoen lenen. Dat is ruwweg het dubbel van vorig jaar. De rente belastingverlagingen slaan een gat in de begroting.

2) De inflatieverwachtingen zijn stijgende waardoor beleggers meer rente verwachten voor de gelden die ze uitlenen:

Inflatieverwachtingen

3) Zowel China als de Federal Reserve zijn gestopt met het opkopen van obligaties waardoor de VS het moet stellen zonder de twee belangrijkste geldschieters. Ik heb het daar begin dit jaar al eens over gehad.

Deze factoren lijken overigens aan te geven dat de rentestijging wel ééns duurzaam kan zijn.

Vrijdag kreeg ook goud en zilver een tik, en dat lijkt me dan weer wel van korte duur.

Beleggers vrezen immers voor inflatie en dat zorgt net voor meer interesse voor goud.

Ook een stijgende rente kan de portefeuille van obligatiehouders onder druk zetten waardoor zij voor een stuk de veiligheid van goud gaan opzoeken.

De correctie kan gerust nog een paar dagen of misschien wel weken aanhouden, maar voor de rest van het jaar verwacht ik fors hogere prijzen.

Ik heb privé mijn participaties in enkele kwalitatieve mijnaandelen uitgebreid en ook weer wat fysiek zilver bijgekocht.


------------------------------------------
Maarten Verheyen waarschuwde zijn lezers voor de crisis in 2008, is ervan overtuigd dat het huidige systeem gedoemd is om te mislukken en vreest dat de eindfase zeer dichtbij is nu.

Hoe kan je vermijden dat je uit het oog van de storm blijft?

Dat ontdek je in het ebook dat Maarten gratis voor je beschikbaar heeft:

 

Cryptobubbel loopt leeg

Ik heb de voorbije maanden vaak genoeg gewaarschuwd voor de mania die is ontstaan bij de cryptocurrencies.

Wie mijn nieuwsbrief al wat langer leest, weet hoe ik reeds in 2013 adviseerde om bitcoin te kopen.

Recent werd het mij echter wat te zot en schreef ik het volgende:

“Bubbels zoals deze hebben de neiging om je te verrassen qua omvang.

Ik ga er dus geen uitspraken over doen.

Waar ik me wel over wil uitspreken, is de stelling dat op zijn minst 90% van de coins binnen dit en vijf jaar geen eurocent meer waard zullen zijn. Daar mag je mij gerust op afrekenen.

Het basisidee (bitcoin) was goed, maar het is nu compleet uit de hand gelopen met een gigantische bubbel als gevolg.”

Wie vandaag een blik werpt op coinmarketcap ziet hoe de meeste crypto’s de voorbije 24u zo maar eventjes 20% tot 40% van hun waarde verloren.

De bubbel is aan het leeglopen.

Ik heb op Twitter ook regelmatig aangegeven dat Tether zo’n beetje de pin in de granaat zou kunnen worden.

Tether pretendeert dat 1 Tether coin gedekt wordt door één dollar.

De waarde van 1 Tether is bijgevolg 1 usd.

Tot daar de theorie aangezien niemand kan verifiëren of dat ook effectief het geval is.

Tether heeft namelijk nooit een onafhankelijke audit laten uitvoeren waardoor je de uitgevers maar op hun woord moet geloven.

Recent werd wel een auditor onder de arm genomen maar die relatie werd vroegtijdig opgeblazen waardoor beleggers het nog steeds zonder audit moeten doen.

Niet bepaald een positief signaal als je het mij vraagt.

Bitfinex’ed (niet te verwarren met Bitfinex) richt al een tijdje de spotlight op Tether en maakt een redelijke case dat het hier wel ééns om een scam kan gaan.

En zonet heb ik ook een anoniem rapport doorgenomen met dezelfde stelling.

De auteur claimt daar bovenop ook nog ééns dat een groot deel van de koersontwikkeling van Bitcoin een gevolg is van het printen van Tethers.

Er worden Tethers geprint, beschikbaar gemaakt voor marginleningen op Bitfinex en vervolgens wordt met deze Tethers de prijs van bitcoin hoger gejaagd.

Momenteel zijn er 2,15 miljard aan Tethers in circulatie en de stelling dat je hiermee de bitcoin-prijs kan manipuleren, lijkt op het eerste zicht niet geloofwaardig.

Zelfs aan de huidige koers van $8000, bedraagt de totale market cap van bitcoin immers $135 miljard.

Maar de auteur beschrijft dat je met $50 miljoen de prijs van bitcoin op Bitfinex op bepaalde momenten 15% hoger kan duwen.

Als er in een straat 100 gelijkaardige woningen liggen met een waarde van 100.000 euro per woning, is de totale waarde van alle woningen 10 miljoen euro.

Als vervolgens één eigenaar zijn woning verkoopt voor 200.000 euro, stijgt de gezamelijke waarde van die woningen naar 20 miljoen euro.

Eén transactie van 200.000 euro zorgde voor 10 miljoen aan extra waarde.

Met bitcoin werkt dat precies hetzelfde.

De prijzen worden gevormd in de marge. Het is de laatste koper die de waarde voor iedereen vastklikt.

Zo werd in het rapport aangetoond dat bijna de helft van de waardestijging in bitcoin gerealiseerd werd in de 2u die volgde op de uitgifte van nieuwe Tethers.

Bovendien gebeurde de uitgifte van Tethers steeds op momenten dat de koers van een bitcoin door het putje ging.

Nu, je zal misschien denken dat het je niet echt boeit of Tether al dan niet een scam is, maar dat is heel erg kort door de bocht.

Niet alleen heeft Tether invloed op de koersontwikkeling van bitcoin en andere cryptocurrencies, maar de kans is ook groot dat jij vandaag Tethers in je account hebt!

De meeste exchanges werken namelijk met Tether als alternatief voor dollars en als jij bitcoin verkoopt, krijg je zo Tethers in de plaats!

Je denkt misschien dat je dollars bezit, maar in realiteit zijn het Tethers…

Als straks dan ook nog ééns blijkt dat die Tethers niet (volledig) gedekt zijn door dollars, krijgen we al snel een ongezien domino-effect.

Welke exchanges blijven in zo’n storm overeind staan?

PS. Ik publiceer 2-3x in de week een nieuwsbrief waar ik het (onder andere) heb over cryptocurrencies.

Ik vertel je hoe ik mijn eigen centen investeer, en ben open over zowel mijn winnaars als mijn verliezers.

Klik hier om je in te schrijven
 

Cameco wordt plots koper van uranium

Cameco mag dan wel de productie van uranium gestopt hebben op McArthur River, het bedrijf heeft zich wel geëngageerd om bepaalde volumes te leveren aan kerncentrales.

Zo moet het mijnbedrijf dit jaar 26 miljoen pond aan uranium leveren terwijl men slechts 13,8 miljoen pond zal produceren.

Het verschil zal Cameco aanschaffen via de spotmarkt waardoor de prijs uiteraard zal stijgen.

Volgens Palisade Research kan Cameco het uranium goedkoper krijgen via de spotmarkt dan het kost aan productie.

Die 13,8 miljoen pond die Cameco uit de markt moet halen, zal wel degelijk een effect hebben op de prijs.

De totale spotmarkt is immers maar 65 miljoen pond groot!

Een prijsstijging speelt het bedrijf perfect in de kaart.

In de periode 2020-2021 vervallen immers heel wat lange termijn contracten en een hogere spotprijs komt dan goed uit.

PS. Ik beheer een portefeuille met echt geld en laat geïnteresseerden via live video updates over mijn schouder meekijken.

Je krijgt toegang tot mijn watch-list waardoor je steeds een overzicht hebt van mijn favoriete aandelen en steeds weet waar de kansen in de markt liggen.

En ik stuur je een trade alert telkens wanneer ik wijzigingen aanbreng in mijn portefeuille.

Als het je interesseert, vind je hier meer info
 

Voorzichtig met recepten uit de jaren ’30

Wat heeft Donald Trump toch met handelsakkoorden?

Toen hij nog actief was als vastgoedmagnaat, draaide zijn kritiek op de Amerikaanse regering meestal rond de slechte handelsdeals die werden gesloten.

Behoorlijk opmerkelijk omdat je er als vastgoedbelegger niet echt last van hebt.

Het moet dus echt wel een persoonlijke overtuiging zijn. Trump is echt van mening dat de VS zich in het verleden al te makkelijk liet ringeloren.

We kennen allemaal de stoere woorden die hij op dit vlak in de mond neemt ten opzichte van China en Mexico.

En dat blijft niet bij woorden alleen.

Vorige week nog kwam hij met een importheffing van 30% op Chinese zonnepanelen.

In Davos werden de pijlen dan plots op de EU gericht.

“De Europese Unie heeft de Verenigde Staten erg oneerlijk behandeld op vlak van handel. We krijgen er onze producten niet binnen. Het is erg, erg moeilijk. En toch sturen zij hun producten naar ons – geen belastingen, erg weinig belastingen. Het is erg oneerlijk.”

“America First” in de praktijk met andere woorden.

Zal hij steeds meer maatregelen nemen om de handelspositie van de VS te verbeteren?

Trump kwam aan de macht door ondere andere in te spelen op de onvrede die kiezers in de Rust Belts hadden.

Zij waren het slachtoffer geworden van de globalisering en Trump had hen beloofd om die banen terug naar de VS te brengen.

Nu de belastingverlaging gerealiseerd is, krijg je de indruk dat Trump zijn focus verlegt naar de handelspositie van de VS.

Ook de lagere Amerikaanse dollar kan je misschien in dat daglicht bekijken.

Een goedkopere valuta is een makkelijke manier om je handelspositie te verbeteren.

Het is korte termijn denken, maar verwacht je iets anders van een politieker die over drie jaar graag herverkozen wil worden?

Ik moet zeggen dat ik er mij persoonlijk wat ongemakkelijk bij voel.

Importheffingen en een valuta-oorlog zijn de recepten uit de jaren ’30.

Dat is wat mij betreft het laatste dat we nodig hebben en als Trump hier echt werk van gaat maken, vrees ik voor de gevolgen.

Het is in ieder geval goed om de reactie van andere landen op te volgen.

Als China bijvoorbeeld straks de importheffing van de VS beantwoordt met eigen heffingen, kan het allemaal snel ontsporen.

PS. Ik publiceer 2-3x in de week een nieuwsbrief die momenteel gelezen wordt door 54.555 beleggers.

Ik vertel je hoe ik mijn eigen centen investeer, en ben open over zowel mijn winnaars als mijn verliezers.

Klik hier om je in te schrijven
 

Waar wacht je nog op?

Toen Cameco de beslissing nam om de productie in McArthur River te stoppen, ging de markt in één beweging van een overschot naar een tekort.

De spotprijs knalde vlotjes 30% hoger, maar een deel van deze stijging werd inmiddels weer gecorrigeerd.

Het momentum is er wat uit.

Om dit goed te begrijpen, moet je weten dat de uraniummarkt bestaat uit lange termijn contracten.

De spotprijs is niet zo heel relevant aangezien de meeste energieproducenten volumes en prijzen vastleggen in langlopende contracten.

De komende 5 jaar zullen echter 70% van deze contracten aan hernieuwing toe zijn.

Als je vandaag uranium produceert aan $30 of $40 per pond, dan lijkt het me vrij evident dat je je productie niet gaat vastklikken voor de lange termijn tegen $25.

In dat geval is het slimmer om je mijn dicht te doen en te wachten op betere tijden.

Het tekort aan uranium dat we mogelijk dit jaar al zien, zal op die manier alleen maar toenemen.

De grote kostprijs van een kerncentrale zit in de bouw ervan. De aankoop van grondstoffen (uranium), maakt maar een klein percentage uit van de uiteindelijke energieprijs.

Jezelf verzekeren van een betrouwbare voorraad aan uranium, is dan ook vrij cruciaal.

In een markt waar tekorten dreigen, kan vroeg of laat paniek uitbreken bij de kopers.

Kerncentrales zijn dan ook bijna verplicht om de mijnbedrijven een degelijke prijs te bieden voor hun productie, zoniet zorgen ze voor hun eigen tekorten.

Amir Adnani vroeg zich tijdens een panel op de Vancouver Resource Investment Conference af waar beleggers eigenlijk nog op wachten. Tot uranium gratis is?

Aan de huidige prijzen koop je toekomstige waarde voor een appel en een ei.

Het gat tussen de waarde van iets en de prijs ervan, was zelden groter dan hetgeen we nu meemaken met uranium.

PS. Ik publiceer 2-3x in de week een nieuwsbrief die momenteel gelezen wordt door 54.555 beleggers.

Ik vertel je hoe ik mijn eigen centen investeer, en ben open over zowel mijn winnaars als mijn verliezers.

Klik hier om je in te schrijven